Ons milieubeleid gebaseerd op de volgende verbintenissen is ontwikkeld:

 • De beoordeling en continue verbetering van de omgeving binnen zijn structuur;
 • Preventie van milieuproblemen
 • Naleving van milieuwetten en -regelgeving;
 • De integratie van respect voor het milieu in alle activiteiten van Moi-eBike
 • Informatie, training en deelname van alle personeelsleden.
 • Bebat-lidmaatschap voor batterijrecycling.
 • Een actieplan wordt gevolgd en geactualiseerd, met de volgende oriëntaties:

 • Verminder het energie- en waterverbruik en beperk de productie van afval, met name door het opzetten van een beheersprocedure.
 • Een ecologisch aankoopbeleid invoeren en de implementatie van gedrag naar eco-consumptie bevorderen.
 • Versterken en verbeteren van de operationele structuur van Moi-eBike, en maken communicatie effectiever binnen ons team.
 • Het bewustzijn van onze klanten voor het gecombineerde gebruik van hun fiets "Moi-eBike" met het openbaar vervoer.

Al deze stappen lieten Moi-eBike toe om te innoveren, de interne organisatie te verbeteren, de milieuverplichtingen na te leven en financiële besparingen te realiseren.