Intrekking

Terugtrekking
Overeenkomstig de geldende wetgeving voor verkoop op afstand (Wet van 12 mei 2010) heeft de klant het recht om zonder boete en zonder opgave van redenen af te zien van zijn aankoop. De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van de bestelde producten om ze terug te sturen naar "Maison Cheval Berger & Fils SA" voor omruiling of terugbetaling, met uitzondering van de leveringskosten. Om een terugbetaling of omruiling te bekomen, moet de klant op eigen kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) in hun originele verpakking, intact, vergezeld van alle toebehoren, (zoals ontvangen en onder andere gebruiksaanwijzingen en documentatie) terugsturen naar het volgende adres: Maison Cheval Berger & Fils SA, rue des Flaches 109/3, 6280 GERPINNES (België). Alle kledingstukken en textiel voor dieren worden vergoed op voorwaarde dat de hygiëne en reinheid van de artikelen wordt gerespecteerd.


Indien de producten worden teruggestuurd naar "Maison Cheval Berger & Fils SA" onder de hierboven vermelde voorwaarden en termijnen, verbindt "Maison Cheval Berger & Fils SA" zich ertoe de door de klant betaalde bedragen terug te betalen, met uitzondering van de leveringskosten en eventuele incassokosten door een derde partij zoals paypal, Payplug, en elke andere tussenkomende partij, zonder kosten in geval van bankoverschrijving. Indien de eerste leveringskosten werden gedragen door "Maison Cheval Berger & Fils SA" (bestelling van een bedrag dat recht geeft op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) worden deze kosten afgetrokken van het bedrag dat aan de klant wordt terugbetaald. De terugbetaling gebeurt binnen een maximum van 30 dagen na ontvangst van de goederen door Maison Cheval Berger & Fils.

Download bestand